top of page

Tedarik Zinciri Yönetiminde Risk ve Kriz Yönetimi

CLC 360 Metodu Özelinde Bilişsel ve Davranışsal Yönetim Teknikleri

17 Şubat  2024 / 10.00 - 16.00  / Online İnteraktif Eğitim / Zoom

Günümüzde, pazar rekabetinin bir sonucu olarak, birçok imalat şirketi hayatta kalabilmek için ürün yelpazesini giderek somut ürünlerden katma değerli hizmetlere doğru genişletmeye başlamıştır. Bu bağlamda, karar vericiler sadece kendi maddi getirilerini optimize etmeye odaklanırlarsa, karar yanılgısına düşebilir ve maliyetleri artırarak krizleri etkili bir şekilde yönetemezler. Bu noktada, karar vericilerin ve aktörlerin aynı zamanda sosyal tercihlere uygun bir şekilde en tatmin edici sonucu hedeflemeleri akılcı, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir nitelik taşır. Niteliksel ve niceliksel yaklaşımlar açısından, risk teorisini ve risk yönetimi yaklaşımlarını bilişsel ve davranışsal karar hatalarından kaçınarak etkin bir şekilde nasıl yönetebilecekleri, mevcut bir krizi derinleştirmeden nasıl atlatılacağı veya krizin tedarik zincirlerine nasıl uygulanacağı, bu eğitimin odak noktasını oluşturmaktadır. Çiğdem Yorgancıoğlu ile CLC 360 yöntemi ile satır aralarından disiplinler arası okuma becerisi bu eğitimin temelini oluşturmaktadır.


KİMLER KATILMALI?
Tedarik zincirinin bir halkası olan tüm profesyoneller:
•    Tedarik zinciri yöneticileri ve uzmanları.
•    Malzeme ve envanter yöneticileri.
•    İş süreçleri yöneticileri.
•    İş süreçlerini ve operasyonları yönetenler.
•    Kriz durumlarında müdahale eden ekipler.
•    Risk yönetimi uzmanları.
•    Bilişsel ve davranışsal risk analizi ve maliyet unsurları ile ilgilenenler.
•    Kriz durumlarında alınacak tedbirleri planlayanlar.
•    Finans ve muhasebe profesyonelleri.
•    Tedarik zinciri maliyetleri ve bütçe yönetiminde görev alanlar.
•    Finansal riskleri değerlendirenler.


NEDEN KATILMALI?
Katılımcılar hangi alanlarda kazanımlar sağlayacaktır?
1.    Tedarik Zinciri Direncini Artırma: Risk ve kriz yönetimi stratejilerini öğrenerek, tedarik zinciri direncini artırmak ve operasyonlara dayanıklılık katma yeteneğini geliştirmek.
2.    Hızlı Müdahale Yeteneği: Kriz durumlarında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilme yeteneğini kazanarak, operasyonlardaki olumsuz etkileri en aza indirme.
3.    Stratejik Risk Planlaması Ekseninde: Risk analizi ve planlama konularında uzmanlaşarak, stratejik bir risk yönetimi planı oluşturabilme yeteneğini geliştirmek.
4.    Maliyet ve Kaynak Yönetimine Bilişsel ve Davranışsal Risk Perspektifi ve Karar Hataları Perspektifinden Bakış: Finansal riskleri etkili bir şekilde yönetme ve bütçe planlamasında kriz durumlarına hazırlıklı olma yeteneğini artırma.

 

AMAÇLAR:
1.    Tedarik zinciri bilişsel ve davranışsal risklerini tanımlamak ve değerlendirmek.
2.    Kriz durumlarında etkili bir şekilde yönetim ve müdahale yeteneklerini geliştirmek.
3.    Stratejik bir risk yönetimi planı unsurları üzerine düşünmek.
4.    Bilişsel ve davranışsal riskler ve maliyet unsurları ile ilgili karar hatalarını tanımak ve önleyici tedbirleri almak sayesinde finansal risklerin değerlendirilmesi ve maliyet etkin çözümler bulma yolunda aşama kaydetmek.

 

İÇERİK:
1.    Tedarik zinciri riskleri ve kriz yönetiminin önemi: Temel kavramlar ve tanımlar.
2.    Önceliklendirme stratejileri.
3.    Rasyonel karar verme, tutarlı tercihler ve optimal seçimlere bakış.
4.    Optimizasyon kavramı analizi.
5.    Belirsizlik ve belirli hale getirebilme becerileri netlik ayarı.
6.    Maliyet minimizasyonundan uzak risk tercihlerinde, statü arayışlarının etkisi.
7.    Risk algısı, satın almaya etki eden sosyal tercihler ve etkileri.
8.    Hatalı risk yönetimini anlama becerileri:
•    İnsan hatasının kaynaklarını anlama.
•    Sistem hatalarını kavrama.
•    Hata kaynağını ayırma.
•    Hata saptama sonrası süreci yönetme.
•    Mevzuat bağlamı, lojistik operasyon bağlamı.
9.    Vizyoner liderin kriz yönetimi stratejileri.
10.    Kriz tanımı ve sınıflandırma: Kriz durumlarının tanımı ve farklı türleri. Krizlerin tedarik zincirine etkileri.
11.    Hızlı müdahale ve iyileştirme: Kriz durumlarında hızlı müdahale stratejileri. İyileştirme ve toparlanma süreçleri.
12.    Stratejik risklerin saptanması ve yol haritası belirlenmesi.
13.    Bilişsel ve davranışsal stratejik risk yönetimi planlaması.
14.    Planlamada dikkate alınması gereken faktörler.
15.    Senaryo analizi ve simülasyonlar: Kriz durumlarını simüle etme ve analiz etme.
16.    Risk davranışı ve finansal risk yönetimine etkisi.
17.    Maliyet ve kaynak analizinde yeni bir perspektif.
18.    Alternatif tedbirler ve çözümler: Finansal kriz durumlarına karşı alternatif çözümler. Maliyet etkin çözümler bulma stratejileri.
19.    İletişim ve koordinasyon.
20.    İletişim stratejileri: İç ve dış iletişim stratejileri.
21.    Tedarik zinciri paydaşlarıyla etkili iletişim.
22.    Koordinasyon ve işbirliği: Farklı departmanlar arasında koordinasyon stratejileri. Tedarik zinciri paydaşlarıyla işbirliği ve uyumlu hareket etme yetenekleri.
23.    İyileştirme süreçleri: İyileştirme alanlarının belirlenmesi. Sürekli iyileştirme stratejileri ve süreçleri. Kriz durumlarından öğrenme ve geleceğe yönelik hazırlıklar.

Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu / Kısa Biyografi

Hicran Çiğdem Yorgancıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme ve Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Yeminli tercüman olarak kariyerine başlamış ve 2000-2010 yılları arasında TURKCELL'de Teknik Satınalma ve Sözleme Yönetimi Kıdemli Uzman olarak görev almıştır. Bu süre zarfında Enerji, FMCG ve Genel Üretim ve Hizmet Sektörü Sözleşmeleri ile ilgili risk değerlendirmesi konusunda Ceza ve Hukuk Mahkemelerinde Adli Bilirkişi olarak da görev yapmıştır. Aynı zamanda diplomatik medya mensubu, tedarikçi denetçi, sözleşme (ticari) risk & kurumsal danışman, eğitimci ve motivasyonel konuşmacı olarak faaliyet göstermektedir.

Boğaziçi Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi gibi farklı üniversitelerde ve yurtdışındaki üniversitelerde seminerler vermiş ve visiting profesör olarak katkı sağlamıştır. 

27 yıllık iş deneyimine sahip olan Yorgancıoğlu, Bilgi Teknolojileri, İletişim, Telekomünikasyon, Enerji, Gıda, FMCG, Lojistik, Farmakoloji, Dış Ticaret gibi sektörlerde teknik satınalma ve sözleşme riskleri ile ilgili eğitmenlik ve mentorluk hizmeti sunmaktadır.

Katılım Detayları


Program kişi katılım bedeli: 2.200 TL+ KDV %20 olup, tüm katılımcılara program sonunda katılım sertifikası tanzim edilecektir. 4 ve üzeri katılımlarda grup katılım indirimi olarak %10 oran uygulanmaktadır.

 

İnteraktif, Soru - Cevap ve Case sunumlarıyla gerçekleşen online katılımlarda eğitim dökümantasyonu ve katılım sertifikaları online tanzim edilecektir.

​​

Duyuru ve lansmanı sadece kurumsal hayata gerçekleştirilmiş, iş hayatı profesyonellerinden ibaret bir network ortamı sunan programımız katılım kontenjan kısıtındadır ve kayıt öncelik sıralaması dikkate alınarak kayıt alınacaktır.

Talep etmeniz halinde tüm programlarımızı şirketinize özel olarak gerçekleştirebilmekteyiz.

​Kayıt için aşağıdaki linkte yer alan kayıt formunu doldurulması ve ilgili banka hesabına yapılan ödemenin dekontu ile tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Organizasyon komitesi mücbir sebeplerle, istediğinde ve gerek gördüğünde, etkinlik fiyatlarında, etkinlik mekânında, tarihinde ve etkinlik içeriklerinde erteleme, iptal ve değişiklik yapabilir. Katılımcı, herhangi bir sebepten dolayı yapacağı kayıt iptallerini, etkinlik tarihinden 3 gün öncesine kadar bildirmemesi halinde etkinlik için belirtilen ücreti, hizmet alımı gerçekleşmemiş olsa bile, etkinlik tarihinden sonraki 5 iş günü içerisinde ödemeyi, ödeme yapıldıysa da herhangi bir ücret iadesi ve değişiklik yapılmayacağını kabul eder. Katılımcı tarafından tercih edilen program herhangi bir mücbir ve olası aksi durumda ertelenmesi veya iptal edilmesi halinde katılımcının kendi tercih edeceği farklı bir tarih veya farklı bir etkinlik de kayıt verdiği gün birimince hakkı baki kalır. Etkinliğe katılım için bireysel uygunluk katılımcıların uzman hekim sağlık kontrolüne tabi olup bu sorumluluk ve onay verilerek katılım kendilerine aittir.

Sınırlı sayıda katılımcının ayrıcalıklı olarak erişebileceği programa kayıt ve detaylı bilgi için organizasyon kayıt yetkilimize ulaşabilirsiniz.

Teoman Arslan // Kayıt Yetkilisi
GSM: 0530 281 09 88


Katılım için kayıt formumuzu doldurmanız ve kontenjan dolmadan tarafımıza göndermeniz gerekmektedir.

 

Banka Hesap Bilgilerimiz

BSP GROUP KİŞİSEL GELİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
GARANTİ BBVA
Hesap No.    6290285
IBAN    TR36 0006 2000 7460 0006 2902 85

bottom of page